Hvem er vi?

Vi er ergoterapeuter og fysioterapeuter, der brænder for vores arbejde. Vi arbejder for livskvalitet og udvikling gennem høj faglighed og et rummeligt miljø.

Funktionsleder Camilla Birch Johansson  

Camilla Birch Johansson

Funktionsleder
Tlf.: 51 41 82 55
cajo@gentofte.dk  


Administrativ medarbejder Helle Holbæk Eland  

Helle Holbæk Eland

Administrativ medarbejder i Center for Specialterapi siden 2013.
Tlf.: 3998 7912
hehh@gentofte.dk


E. Lind  

E. Lind

Blev uddannet fysioterapeut i 1994 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2009. Hun har en bred erfaring og særlig viden om og kompetencer inden for forflytning og arbejdsmiljø.
erli@gentofte.dk


 

Hanne Boe Frederiksen

Hanne blev uddannet fysioterapeut i 1990 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 1991.Hanne har særlig viden om og kompetencer inden for hjælpemidler, lungefysioterapi og smerter hos mennesker med udviklingshæmning. 
hbf@gentofte.dk


Ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen
 

Andrea Hadberg Nielsen

Andrea blev uddannet ergoterapeut i 2006 og Master i Design 2011. Hun har været ansat i Center for Specialterapi siden 2006. Andrea har særlig viden om og kompetencer inden for Sensory Processing og design af miljøer.
Mobil: 91 17 92 94 
ahn@gentofte.dk

Linnea Nedergaard Møller  

Linnea Møller

Linnea blev uddannet fysioterapeut i 2004 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2008. Linnea har særlig viden om og kompetencer inden for siddestilling og hjælpemidler, samt multiple funktionsnedsættelser.
Mobil: 21 58 34 21
lmn@gentofte.dk

Ergoterapeut Maria Sørensen  

Maria Sørensen

Maria blev uddannet ergoterapeut i 2006 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2006. Maria har særlig viden om og kompetencer inden for Sensory Processing, dysfagi og problematikker omkring 'det gode måltid'.
Mobil: 21 58 31 57
msor@gentofte.dk 

ERgoterapeut Mika Schleinen  

Mika Schleien

Mika blev uddannet ergoterapeut i 2006, og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2009. Mika har særlig viden om og kompetencer inden for Sensory Processing, AMPS vurderinger, hjælpemidler og Snoezelhuset. 
Mobil: 21 58 35 31
misn@gentofte.dk

Fysioterapeut Rikke Vigstrup Dalgaard  

Rikke Vigstrup Dalgaard

Rikke blev uddannet fysioterapeut i 1999 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 1999. Rikke har siden 2012 undervist studerende og blev uddannet Klinisk underviser i 2013. Hun har særlig viden om og kompetencer inden for lungefysioterapi, kraniosakral-terapi og nonverbal kommunikation.
Mobil: 21 58 34 60
rvd@gentofte.dk

Sara Fysioterapeut  

Sara Schade Haunstrup

Sara blev uddannet fysioterapeut i 2012 og har været ansat i Center for Specialterapi siden. Sara har særlig viden om og kompetencer inden for hjælpemidler og tegn til tale.
Mobil: 21 57 56 27
ssje@gentofte.dk


Søren Holt  

Søren Holt

Søren blev uddannet fysioterapeut i 1987. Han har været ansat i Center for Specialterapi siden 2006. Søren har særlig viden om og kompetencer inden for multiple funktionsnedsættelser, udadreagerende adfærd og smerter fra led og knogler.
soeh@gentofte.dk

 Fysioterapeut Louise Møller Hviid  

Louise Møller Hviid

Louise blev uddannet fysioterapeut i 2019. Hun har været ansat i Center for Specialterapi lige siden. Louise har særlig viden og kompetencer indenfor non-verbal kommunikation, træning og bevægelse samt holdundervisning. 
lomh@gentofte.dk

 Fysioterapeut Jeppe Ingemann Andersen  

Jeppe Ingeman Andersen

Jeppe er uddannet ergoterapeut i 2018. Han har været ansat i Center for Specialterapi lige siden. Jeppe har en særlig viden og kompetencer inden for ADL-træning og AMPS vurderinger. 
Mobil: 21 58 34 48
jia@gentofte.dk

 
 Lene Ravn Stein  

Lene Ravn Stein

Lene blev uddannet fysioterapeut i 2018, og har været ansat i Center for Specialterapi siden. Lene har særlig viden inden for nonverbal kommunikation, Tegn-til-tale samt træning og bevægelse. 
lvs@gentofte.dk